29 november 2017, van 20 tot 22 | Yn e Mande in Wjeslryp

Ledenvergadering PvdA Waadhoeke op 29 november 2017

Op 29 november 2017 houdt de afdeling PvdA Waadhoeke haar najaarsvergadering in Yn e Mande in Wjeslryp. De aanvang is om 20 uur.