15 maart 2018

It Reade Waadboekje nummer 1 van 2018 is uit!

Ons eerste PvdA Waadhoeke-afdelingsblad over 2018 is uit!

Hierin staat onder andere de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 29 maart in Skingen. Het belangrijkste onderdeel is het aftreden van het bestuur, zoals is afgesproken in 2016. Vier bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Leden, die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, kunnen zich voor de vergadering bij de secretaris melden. Een lid heeft zich al opgegeven. Kortom: er valt genoeg te lezen.

 

It Reade Waadboekje 2018 nr1