13 maart 2018

Raadgevend Referendum op woensdag 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 wordt het raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Deze wet is ingediend door PvdA-minister Plasterk. Het betreft een aanpassing van de wet uit 2002 met betrekking tot de voortgang in de technische mogelijkheden voor communicatie. De PvdA is voorstander van invoering van deze wet.