Door Mark de Lange op 13 september 2017

SAM Waadhoeke: lijsttrekker is Govert Geldof uit Hitzum.

Gisteren, 12 september, was de 2e Algemene Ledenvergadering van SAM Waadhoeke, de nieuwe progressieve politieke partij in de nieuwe gemeente Waadhoeke. SAM Waadhoeke is een initiatief tot politieke samenwerking van PvdA, D66, Groen Links en Werkgroep het Bildt. Er waren 42 leden op komen dagen om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Tijdens de vergadering werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Deze zal op een later moment worden gepubliceerd, omdat de vele opmerkingen tijdens de vergadering nog in het programma moeten worden verwerkt.

Tot lijsttrekker werd benoemd Govert Geldof uit Hitzum. Govert gaat met groot enthousiasme met de nieuwe club aan het werk te gaan.

Boukje geeft een toelichting.

De vergadering werd geleid door voorzitter Hans Flaman. Hij sprak zijn waardering uit voor de vele mensen, die hard hebben gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Namens de werkgroep Inhoud gaf Boukje Tol een toelichting op de werkzaamheden rond het verkiezingsprogramma.

Een blik op enkele aanwezigen.

Tijdens de pauze konden de aanwezigen zich even ontspannen.

Sjoerd Simon voor de groep.

 

Voorafgaand op de vaststelling van  de kandidatenlijst konden de bovenste 15 kandidaten zich presenteren.

Mark de Lange

Mark de Lange

Mark de Lange is penningmeester van de afdeling.

Meer over Mark de Lange