Door Mark de Lange op 17 juli 2017

SAM Waadhoeke: Stand van zaken en vooruit!

Op de 1e Algemene Ledenvergadering van SAM Waadhoeke, gehouden op 27 juni in Schingen, hebben de leden het bestuur gekozen. Dit bestaat uit:

Hans Flaman – voorzitter,

Nelleke van Dooremalen – secretaris,

Dukkie van der Ploeg – penningmeester,

Lies Melchers – lid,

Syddo de Jong – lid.

 

Het concept voor het verkiezingsprogramma is bijna klaar en wordt binnenkort naar de leden gestuurd. De leden worden in de gelegenheid gesteld om voor 22 augustus amendementen bij de secretaris in te dienen. Op de Algemene Ledenvergadering van 12 september komen de amendementen en het concept-verkiezingsprogramma in stemming.

 

De kandidatencommissie onder leiding van Griet Postma is bezig een voorstel te maken voor een kandidatenlijst. Momenteel worden gesprekken gevoerd met 22 kandidaten. Op de Algemene Ledenvergadering van 12 september stellen de leden de verkiezingslijst vast.

 

Mark de Lange

Mark de Lange

Mark de Lange is penningmeester van de afdeling.

Meer over Mark de Lange