Door Mark de Lange op 21 september 2017

Seniorenochtend PvdA: Jubilarissen en SAMEN met Lutz Jacobi

Afgelopen zaterdag 16 september hield de PvdA Waadhoeke de tweede seniorenochtend in het Stiselplak in Franeker. Er waren zo’n 40 aanwezigen.

 

 

Na het welkom van voorzitter Freerk van der Hauw waren de jubilarissen aan de beurt. Deze werden in het zonnetje gezet door niemand minder dan Lutz Jacobi, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA.

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto staat mevrouw J. de Jong-Dijkstra (50 jaar lid)  met de bloemen en met Lutz.

 

 

 

 

 

 

Op de foto krijgt mevrouw S. Schoonhoven(25 jaar lid) haar speldje opgespeld door Lutz.

Wegens omstandigheden kon jubilaris mevrouw N. Tholen-Bijleveld niet aanwezig zijn.

Na de berichten uit de fracties en de partij was het de beurt aan de uitgenodigde kandidaten van SAM Waadhoeke voor de komende gemeenteraadsverkiezingen om zich voor te stellen.

SAMen op de foto met Lutz:

Freerk van der Hauw, Neeltje van den Brand, Wim Hokken, Bart van Wijk, Lutz Jacobi, Jan Metselaar, Tjeerd Cuperus en Sjoerd Simon Kuipers

 

 

Besloten werd met een kop soep en een broodje. In zijn dankwoord sprak de voorzitter zijn waardering uit voor de ouderencommissie voor het vele werk en Lutz Jacobi voor haar aanwezigheid en medewerking.

 

Mark de Lange

Mark de Lange

Mark de Lange is penningmeester van de afdeling.

Meer over Mark de Lange