Standpunten

Zoeken

Gemeentelijke herindeling realiseren

De PvdA werkt actief mee aan het realiseren van de gemeentelijke herindeling. We doen dit voor de inwoners van de nieuwe gemeente Waadhoeke en zetten in op het handhaven van de bestaande voorzieningen.

Lees verder

Samenwerken voor onze gemeente

De PvdA heeft samen met Grien Links, D66 en Werkgroep het Bildt de lokale partij SAM Waadhoeke opgericht. Deze bundeling van progressieve krachten neemt op 22 november 2017 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze nieuwe gemeente Waadhoeke.

Lees verder

Solide financiën

De PvdA is zich ervan bewust, dat beleid uitvoeren geld kost. Dat betekent dat de begroting van de gemeente op orde moet zijn en blijven.

Lees verder