Gemeentelijke herindeling realiseren

De PvdA werkt actief mee aan het realiseren van de gemeentelijke herindeling. We doen dit voor de inwoners van de nieuwe gemeente Waadhoeke en zetten in op het handhaven van de bestaande voorzieningen.