Maarten de Bok

Maarten de Bok

Over Maarten de Bok

Maarten de Bok is fractie-voorzitter in de gemeente Franekeradeel.